حضور دکتر رونش از شرکت ارتوگن آلمان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر ROONSH   از آلمان به همراه آقایان :دکتروثوقی ومهندس ابراهیمی در خصوص آموزش عملی نحوه آماده سازی و موارد استفاده داروی Othokine برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دراین دانشگاه حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه دراین سفر که با هماهنگی معاونت آموزشی و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه صورت گرفته ، دکتر رونش به تشریح روش آماده سازی وتزریق و همچنین موارد استفاده داروی ضد آرتروز Othokine پرداخت و تجربیات گذشته استفاده از این دارودر سایر کشورها اشاره کرده و نیز به مقایسه میزان تأثیر این دارو نسبت به موارد مشابه قبلی پرداخت.
وی بابیان اینکه این دارو بعنوان جانشین بسیار خوب داروهای رایج مصرفی خواهد بود و از 400 هزار درمان با این دارو موفقیتی نزدیک به 80درصد حاصل شده است ، گفت: این موفقیت ها در آرتروز شانه و زانوبیشتر از سایر موارد مشاهده شده است.
ایشان عمده ترین مزیت این دارو را کاهش درد متعاقب استفاده از این دارو عنوان کرد.
دکتر حنایی قائم مقام معاون آموزشی و دکتر بابایی رئیس مرکز تحقیقات و بیوتکنولوژی دارویی  نیز طی سخنانی هدف از این سفر را آموزش نحوه استفاده از این دارو وهمچنین بررسی های بیشتر این دارو با انجام پژوهش های علمی در این زمینه دانستند تا درصورت
تایید تحقیقات صورت گرفته دراین زمینه مجوز لازم از وزارت جهت واردات و استفاده این دارو انجام پذیرد

dsc03556dsc03559