توضیحات جناب دکتر محمد حسین دهقانی، متخصص ارتوپدی، در خصوص درمان آرتروز با روش ارتوکین تراپی