مصاحبه آقای دکتر کامبیز باقرزادی- فلوشیپ فوق تخصصی درد با موضوع ارتوکین Arthobion (Orthokine)