مصاحبه تلویزیونی با دکتر محمد علی حاتمیان- متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل