مصاحبه تلویزیونی (۱) آقای دکتر محمد علی حاتمیان- متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل با موضوع ارتوکین Arthobion (Orthokine)