مصاحبه رادیویی با جناب دکتر حسن محمدی (فلوشیپ کنترل و درمان درد) در خصوص دردهای خطرناک و درمان آرتروز با ارتوکین