درمان آرتروز زانو با ارتوکین توسط آقای دکتر سید مسعود هاشمی- فوق تخصص درد ( مدیر گروه درددر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و رئیس انجمن درد ایران )