نخستین مدرسه فوتبال هوشمند در تبریز راه اندازی می شود

UFOG5838

 

شرکت اطلس اروپا ارس با همراهی یکی از بزرگترین شرکت‌های آلمانی به نام روگون (Rogon Sportmanagement GmbH)به زودی مدرسه فوتبال هوشمند با بهره‌مندی از نرم‌افزارهای فعال در زمینه هوش مصنوعی را در تبریز راه‌اندازی خواهد کرد. مدرسه هوشمند فوتبال به صورت مجازی و در قالب نرم‌افزارهای بسیار پیشرفته در زمینه استعدادیابی، تربیت، تمرین، آموزش و ارتقای ورزشکاران به صورت حرفه‌ای فعالیت خواهد کرد.